• Home
  • News Highlight
  • IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI DS51 KONTRAK (WARGANEGARA MALAYSIA)

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI DS51 KONTRAK (WARGANEGARA MALAYSIA)

BIDANG: PERAKAUNAN 

KELAYAKAN: 

1. Warganegara Malaysia. 

2. Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (keutamaan akan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Profesional dalam bidang Perakaunan) dan; 

3. Memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya dan; 

4. Telah menyempurnakan satu penyelidikan yang berkualiti dan; 

5. Telah menghasilkan makalah dalam jurnal berwasit atau penulisan bab dalam buku atau artikel dalam prosiding dan 

6. Telah membentangkan kertas kerja dalam persidangan berkaitan bidang kepakaran atau pengalaman lain yang berkaitan.  

CARA MEMOHON: 

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar butiran jaya diri (CV) dan dokumen lain yang berkaitan melalui e-mel sebelum atau selewat-lewatnya pada 17 SEPTEMBER 2020 kepada: 

                                                                                Dekan
                                                              Pusat Pengajian Pengurusan 
                                                                 Universiti Sains Malaysia
                                                                  11800 PULAU PINANG 
                                                                    E-mel: som@usm.my   

Nota: Hanya permohonan yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk sesi temu duga. 

IKLAN DS51 Sept 2020